Medzinárodné farbiarske skúšky duričov

Pliešovce 23.7.2011

Získali sme III. cenu, veľká škoda, že z disciplíny vodenie na remeni sme získali len známku 2 a tým stratili I.cenu

avšak i tak sme splnili podmienky chovnosti Honey a na výstavách môžeme štartovať v pracovnej triede.

PREDMET

Najnižšie známky pre cenu

Koeficient

Známka

za výkon

Počet

bodov

Poznámka

I.

II.

III.

1

Vodenie psa

a)na remeni

b)na voľno

 

3

 

3

 

2

 

2

3

 

2

 

4

 

2

Odloženie psa

a)na remeni

b)na voľno

 

3

 

2

 

1

 

3

8

 

3

 

 

9

 

3

Dohľadanie diviaka po prirodzenej alebo umelo založenej nepofarbenej stope

a) vodič

b)hlásič

c)oznamovač

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

6

8

8

 

 

4

 

 

24

 

4

Správanie sa pri zastrelenej zveri

3

2

1

4

3

12

 

5

Poslušnosť

3

2

1

4

3

12

 

Najnižší počet bodov pre cenu

59

47

38

 

Cena  III.

Počet bodov spolu:   61

Výsledky výstav:

Dátum

Miesto

Typ výstavy

Trieda

Známka

Rozhodca

4.6.2010 Senec CAC Mladých Výborná 3 Š. Janega, SVK
6.6.2010 Nitra KVR Mladých Výborná T. Sorbye, NOR
21.8.2010 Bratislava CACIB Mladých Veľmi dobrá 3

Ch. Jouanchicot, FR

11.9.2010 Prešov CAC Mladých Veľmi dobrá 3 Matyáš, SVK