Blahoželáme našim A-čkam

Naše A-čka narodené 15.2.2012 oslávili 3. narodeniny.

Nech sa darí našim odchovom u svojich rodín.