V sobotu sme si vyšli s našimi hafanmi na prechádzku na Podsuchú.

Slniečko krásne svietilo, sneh bol primrznutý a ťažký. Museli sme sa miestami brodiť snehom.