Skj

Spz

Fci

Rodina Laštíková nám poslala fotky Baxinka, tešíme sa,že sa Baxinkovi tak dobre vodí v novej rodine :)