Galéria 2013

21.7.2013 sme sa zúčastnili skúšok OVVR. Obaja naši hafani, Arrow a Able urobili skúšku v I .cene. Skúšky sa konali v Choči, bola super atmosféra.