Galéria 2013

Nácvik aportu

S Arrowkom a Able trénujeme na OVVR a to aporty a odovzdávanie.

Už im to celkom ide. Krátka ukážka práce Arrowka :)

https://www.youtube.com/watch?v=Fk41JC0-uxg