Galéria 2013

Začali sme trénovať na prvú výstavu - premierovú, vo Veľkej Ide. Celkom to Arrowkovi a Able ide. Konečne už prestalo pršať.

Arrowko:

Ablinka: