skj

spz

fci

Klubová výstava psov Nitra 2010

Honey Výborná