Pripájame video Dustynka. Dusty je moc šikovný a rastie ako z vody :)

https://www.youtube.com/watch?v=gzf_EMnAuyQ

Dustynko si uživa pohodičku u nás. V marci po vakcinácií besnoty sa prepraví do UK

k slečne Viktórii. Dustynko je absolútny pohoďák a veľmi nádejný psík :)

Pripájame fotečky z jeho života u nás a krátke video.

https://www.youtube.com/watch?v=8TMwtX088f0